Công bố TTHC thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT

10/07/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ TTHC mới trong lĩnh vực môi trường và TTHC mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tại Quyết định số 4139/QĐ-UBND, UBND TP công bố 2 TTHC mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội; thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền.

Tại quyết định số 4140/QĐ-UBND, UBND TP công bố 13 TTHC thuộc lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, ban hành 3 TTHC mới, gồm: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

Sửa đổi, bổ sung 10 TTHC thuộc lĩnh vực khoáng sản, gồm: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản; chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản; cấp/điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản/cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; gia hạn Giấy phép khái thác khoáng sán; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; đóng cửa mỏ khoáng sản.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2017 và thay thế TTHC trong lĩnh vực khoáng sản tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND TP.

Bảo Khánh