Công nghiệp Hà Nội tăng trưởng 2,1% trong tháng 6

23/06/2017

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo thống kê, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 6 của Hà Nội ước tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 0,1% và 28,7%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,1% và 11,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,8% và 8,7%; cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải tăng tăng 1,8% và 4,2%.

Cộng dồn 6 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 37,5%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%; cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải tăng 3%.

Một số ngành có tốc độ tăng cao so với tốc độ tăng chung của toàn ngành như: Sản xuất trang phục (tăng 10,4%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (tăng 14,2%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 21,2%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính (tăng 7,2%); Sản xuất thiết bị điện (tăng 11,5%); sản xuất giường tủ, bàn, ghế (tăng 35,4%)… Bên cạnh đó, một số ngành chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (giảm 1,7%); sản xuất xe có động cơ (giảm 6,2%); dệt (giảm 14,9%)…

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm so cùng kỳ: Bánh kẹo các loại 12.683 tấn, tăng 5,3%; bia đóng chai 83 triệu lít, tăng 4,9%; sản phẩm mây tre đan các loại 17 triệu sản phẩm, giảm 18,8%; phân bón các loại 182 nghìn tấn, tăng 1,6%; dung dịch đạm huyết thanh 4.823 nghìn lít, tăng 31,6%; gạch xây dựng 301 triệu viên, giảm 10,4%; tấm lợp bằng kim loại 63.884 tấn, tăng 1,1%; tủ gỗ các loại 250 nghiền chiếc, tăng 26,3%; bàn gỗ các loại 3.972 nghìn chiếc, tăng 37,6%…

Thống kê cũng cho biết, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tháng 6 tăng 0,4% so với tháng trước và giảm 3% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ có doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài chỉ số sử dụng lao động tăng so cùng kỳ (tăng 4,3%), còn lại các doanh nghiệp trong nước chỉ số sử dụng lao động giảm so cùng kỳ (doanh nghiệp nhà nước giảm 6,3%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 13,5%). Trong 24 ngành công nghiệp cấp II thì có 10 ngành có chỉ số tăng, còn lại 14 ngành có chỉ số giảm; Một số ngành công nghiệp có chỉ số sử dụng lao động trong tháng 6 tăng so cùng kỳ như: sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 4,8%), sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (tăng 5,6%), sản xuất sản phẩm điện tử (tăng 13,1%)...

Cộng dồn 6 tháng, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,8% so cùng kỳ. Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước giảm 2,7%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 12,3%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,3%.

Minh Anh