Công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc

03/02/2021 5:32 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội đã công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc.

Đền Sóc

Cụ thể, công nhận Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc, tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trung tâm quản lý khu du lịch - di tích Đền Sóc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức quản lý điểm du lịch.

 Trung tâm quản lý khu du lịch - di tích Đền Sóc Sơn có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn,

Giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch - di tích Đền Sóc Sơn có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc theo đúng quy định pháp luật và Thành phố, bảo đảm phát triển bền vững, hiệu quả.

Minh Hương

Top