Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020

17/04/2021

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hà Nội quyết định việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020, trong đó có 11 xã thuộc các huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 được UBND Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và UBND các xã có trách nhiệm duy trì và và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.

UBND Thành phố Hà Nội cũng ra quyết định công nhận xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 3) năm 2020.

Xã Tuy Lai huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 được UBND Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, UBND xã Tuy Lai có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.

Nguyên Phương