Cử tri Hoài Đức cần đồng lòng thực hiện Đề án lên quận vào năm 2020

13/12/2018

(Chinhphu.vn)-Để triển khai thực hiện Đề án đưa huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, TP.Hà Nội đã có kế hoạch và bố trí nguồn lực để thực hiện. Tuy nhiên, rất cần sự chung tay, góp sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Nam

Ngày 13/12, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại huyện Hoài Đức đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hoài Đức đánh giá cao sự quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố và tinh thần đổi mới, trách nhiệm, vì dân của HĐND Thành phố ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là việc “đeo bám” đến cùng trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Là địa phương đang triển khai Đề án phát triển lên quận vào năm 2020, cử tri huyện Hoài Đức cho rằng, trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề như việc thu hồi đất thực hiện dự án, các chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, những thay đổi về tư liệu sản xuất, bảo đảm trật tự an toàn xã hội… Trên cơ sở đó, cử tri kiến nghị HĐND Thành phố tăng cường giám sát quá trình thực hiện Đề án để huyện hoàn thành việc phát triển lên quận theo đúng kế hoạch.

Tại buổi tiếp xúc cử trị, thay mặt tổ đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thông tin với các cử tri huyện Hoài Đức về những kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XV. Đồng thời cho biết, tại kỳ họp này HĐND Thành phố đã thông qua 20 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ với tỷ lệ thống nhất cao, 100% các đại biểu dự họp đều thống nhất với nghị quyết.

Bên cạnh đó, HĐND đã thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, cả 36 đồng chí được lấy phiếu đều đạt mức tín nhiệm cao và tín nhiệm trên 80% trở lên, trong đó đạt từ 80 phiếu tín nhiệm cao là 11 đồng chí và các đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp từ 10 đến 18 phiếu chỉ có 13 đồng chí.

 “Kết quả đó là sự khẳng định, sự ghi nhận, sự nỗ lực của từng đồng chí trên cương vị công tác của mình đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Thành phố qua nửa nhiệm kỳ. Đó cũng là dịp để các đồng chí được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục rèn luyện phẩm chất, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót để không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công việc trên cương vị công tác được giao”, Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Điểm mới của chất vấn tại kỳ họp này là lựa chọn việc thông qua 2 nghị quyết mà nội dung đã được HĐND giám sát, giải trình gắn với việc chất vấn làm rõ vướng mắc, tồn tại, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nội dung HĐND đã giám sát.

Phiên chất vấn đã có 12 lượt đại biểu tham gia chất vấn; 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, 3 đồng chí Giám đốc Sở, 3 Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm; đại biểu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm, người trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể. Trong đó đặc biệt là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP đã nhận rõ trách nhiệm, nêu ra lộ trình và mốc thời gian giải quyết…

Về những kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định đây là vấn đề lớn, cụ thể, thực tiễn đang diễn ra tại địa phương. Để triển khai thực hiện Đề án đưa huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, Thành phố đã có kế hoạch và bố trí nguồn lực để thực hiện. Tuy nhiên, rất cần sự chung tay, góp sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Thay mặt tổ đại biểu ứng cử tại huyện Hoài Đức, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri đồng thời mong muốn cử tri huyện Hoài Đức thường xuyên theo dõi việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố và tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp với lãnh đạo Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để góp phần xây dựng huyện Hoài Đức và thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Thành Nam