Đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn

04/12/2018

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, mỗi đại biểu HĐND TP. Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hà Nội khóa XV. Ảnh: Gia Linh

Phát biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hà Nội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô. Năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân và sự vào cuộc, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá.

Đặc biệt, với việc lựa chọn và triển khai thành công chủ đề của Thành phố trong năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chính quyền thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện mạnh mẽ tinh giản và sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn, tạo đột phá mới và thắng lợi rực rỡ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc, do vậy mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND Thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong các báo cáo và phát biểu của các đại biểu HĐND.

Hà Nội cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô, tiến tới xem xét, thực hiện Đề án chính quyền đô thị. Đối với những vấn đề liên quan tới thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, thành phố Hà Nội sớm tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà, vô cảm trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, giảm triệt để thời gian và những chi phí không hợp lý, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm những quy định, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ hiệu quả của mỗi tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với hoạt động của HĐND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND Thành phố, đặc biệt là chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND.

Thường trực HĐND thành phố cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội trong thực hiện tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật, công tác giám sát và các hội nghị chuyên đề nâng cao kỹ năng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương.

Về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị HĐND Thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thành ủy Hà Nội để đánh giá công tâm, khách quan việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ của các đồng chí được HĐND Thành phố bầu.

"Các đại biểu HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát của mình một cách công tâm, khách quan và xây dựng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ vừa là sự động viên, khích lệ những ưu điểm, trách nhiệm đối với công việc; vừa là sự nhắc nhở đối với những tồn tại, hạn chế để người được HĐND bầu kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, cống hiến", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Gia Linh