Đảm bảo nước tưới tiêu vụ Đông Xuân tới

22/10/2019 4:39 PM

(Chinhphu.vn) - Để chủ động phòng chống hạn hán, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông-Xuân 2019-2020.

Theo đó, Sở NN&PTNT yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất trên cơ sở bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với từng địa phương và năng lực nguồn nước.

Với những diện tích cấy lúa có khả năng không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ phải kiên quyết chuyển sang cây trồng cạn. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi trong việc quản lý vận hành hệ thống thủy lợi để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội trên địa bàn.

Đối với các doanh nghiệp thủy lợi thành phố cần kiểm tra, rà soát hệ thống công trình thủy lợi. Trên cơ sở đó tổ chức sửa chữa các công trình hư hỏng, nạo vét cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng… Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng giải pháp hạ thấp cao trình bơm, lắp đặt máy bơm dã chiến để lấy nước sông Hồng ở mức thấp, đảm bảo vận hành bơm nước tưới phục vụ gieo cấy trong mọi tình huống, mọi điều kiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Bên cạnh đó cần chủ động vận hành các công trình lấy nước tưới ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Tích... nhằm khai thác triệt để nguồn nước khi có yêu cầu phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân; bổ sung nguồn nước vào các sông và các kênh tiêu, ao, hồ, đầm, vùng trũng tạo nguồn nước chống hạn.

Đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện các dự án thủy lợi, dự án liên quan đến công trình thủy lợi để đảm bảo phục vụ sản xuất trong quá trình thi công.

Thiện Tâm

Top