Dành 4 tỷ đồng cho ngân hàng câu trắc nghiệm ngành GD&ĐT

07/07/2020

(Chinhphu.vn) - HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua 5 nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền. Trong đó, với ngành GD&ĐT, năm 2020, dự kiến kinh phí thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm khoảng 4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

HĐND TP đã thông qua Nghị quyết quy định về xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành GD&ĐT TP - Ảnh: Gia Huy

Sáng 7/7, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP bao gồm 5 mức chi cụ thể.

5 quy định về các mức chi bao gồm: Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành GD&ĐT Hà Nội; Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, múc chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn Thành phố; Quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội; Quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề; Quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành GD&ĐT Hà Nội áp dụng đối với cán bộ, giáo viên và các cá nhân có liên quan tham gia xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm.

Do việc biên soạn, xây dựng hệ thống ngân hàng câu trắc nghiệm có tính chất phức tạp, các câu hỏi trắc nghiệm khi xây dựng phải đảm bảo cho nhiều mục đích khác nhau như vừa phục vụ cho việc tự học tập, ôn luyện và tự đánh giá của học sinh ở nhiều cấp độ khác nhau; vừa phục vụ việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh để từ đó giúp giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả. Việc biên soạn, xây dựng hệ thống câu trắc nghiệm phải đảm bảo nguyên tắc, kỹ thuật, đúng trình tự, quy trình theo quy định của GD&ĐT.

Với tính chất phức tạp của việc xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm nêu trên; UBND Thành phố đề xuất mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành GD&ĐT Hà Nội áp dụng bằng mức chi tối đa quy định của Trung ương và thành phố.

Theo đó, năm 2020, dự kiến kinh phí thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm khoảng 4 tỷ đồng, thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội có đối tượng áp dụng là người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội; đối tượng được nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố Hà Nội; đối tượng điều trị tại Bệnh viện 09 - Sở Y tế Hà Nội; người lang thang vô gia cư chết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng kinh phí dự kiến năm 2021 khi thực hiện theo mức hỗ trợ mới khoảng trên 99 tỷ đồng/năm. Kinh phí dự kiến tăng thêm là trên 5,2 tỷ đồng thực hiện từ 1/1/2021.

Đối tượng áp dụng cho quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, múc chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn Thành phố là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hỉện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người; Nạn nhân của hoạt động mua bán người.

Tổng kinh phí dự kiến khi thực hiện theo mức chi mới khoảng 164 triệu đồng/năm (tăng so với mức chi cũ là 24 triệu đồng/năm), thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội có đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định của Chính phủ về khuyến nông; Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông.

Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến nông Hà Nội giai đoạn 2020-2025 là trên 870 triệu đồng, thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Thứ 5 là quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp

Đối tượng áp dụng quy định là các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 5 tỷ đồng/năm, thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Gia Huy