Đánh giá sự hài lòng của người dân với cơ quan Nhà nước

06/11/2015

(Chinhphu.vn) – Nhằm đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính TP năm 2015, TP. Hà Nội sẽ tiến hành điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân từ ngày 15/11 đến 31/12/2015.

Việc khảo sát, đánh giá được thực hiện bảo bảo tính khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Đối tượng khảo sát chủ yếu là tổ chức, người dân có giao dịch và đã hoàn thành và nhận kết quả của các dịch vụ hành chính công, được xác định trong phạm vi khảo sát năm 2015.

Dịch vụ hành chính công tiến hành khảo sát trong năm 2015 gồm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp Chứng chỉ quy hoạch.

Phạm vi khảo sát được tiến hành ở 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc và 6 quận, huyện, thị xã (Đống Đa, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Thường Tín, Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây). Đồng thời, khảo sát bổ sung tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.

Phương pháp điều tra khảo sát được thực hiện trực tiếp bằng bảng hỏi. Người được hỏi tự điền thông tin hoặc điều tra viên hỗ trợ điền thông tin trả lời của người dân và đại diện các tổ chức sử dụng dịch vụ được khảo sát.

Mẫu phiếu cho tổ chức và người dân đối với 2 loại hình dịch vụ hành chính công tiến hành điều tra khảo sát theo tiêu chí chung của Bộ Nội vụ.

Gia Huy