Đấu giá tháng 2 trên HNX: 4/5 phiên bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán

01/03/2019

(Chinhphu.vn) - Tháng 2/2019, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 5 phiên đấu giá thoái vốn tại các Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty CP Cấp nước Cửa Lò, Công ty CP Lilama 10, Công ty CP Lilama 69-3.

Tổng khối lượng chào bán đạt hơn 25,6 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 63,4 triệu cổ phần, gấp 2,48 số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 20,8 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 81%.

Tổng số tiền thu được đạt hơn 490 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 282 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 98 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2019, HNX đã tổ chức 6 phiên đấu giá, tất cả là các phiên đấu giá thoái vốn. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 26,3 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 21,4 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,5%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 6 phiên đấu giá đạt hơn 497,6 tỷ đồng.

Huy Thắng