Đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn

21/07/2020

(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hà Nội, dự tính đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến đạt 3.667.657 tỷ đồng, tăng 4,64% so với 31/12/2019.

Trong đó, tiền gửi VND tăng 5,56%, tiền gửi ngoại tệ tăng 0,38%; tiền gửi tiết kiệm tăng 4,61%, tiền gửi thanh toán tăng 5,08% so với 31/12/2019.

Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn ước đạt 2.196.094 tỷ đồng, tăng 3,98% so với 31/12/2019; dư nợ ngắn hạn tăng 5,70%, dư nợ trung và dài hạn tăng 2,89%; dư nợ VND tăng 4,52%, dư nợ ngoại tệ tăng 0,21% so với 31/12/2019. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.974.951 tỷ đồng chiếm 89,93% và tăng 4,39% so với 31/12/2019.

Dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội dự kiến đến 31/7/2020 như sau, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 179.543 tỷ đồng, chiếm 9,09%; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 104.080 tỷ đồng, chiếm 5,27%; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 374.451 tỷ đồng, chiếm 18,96%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 49.176 tỷ đồng, chiếm 2,49%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 7.880 tỷ đồng, chiếm 0,40%; cho vay chính sách xã hội đạt 8.196 tỷ đồng, chiếm 0,42%; dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 548.215 tỷ đồng.

Trong tháng 7, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, bảo đảm đáp ứng thực hiện cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn. Tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề.

Đồng thời, triển khai Thông tư 01/2020/TT-NHNN của NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Dự kiến đến 31/7/2020, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn Hà Nội chiếm 1,92%/tổng dư nợ. Theo NHNN chi nhánh Hà Nội, một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nợ xấu như do ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19; doanh thu của khách hàng bị suy giảm, ảnh hưởng đến nguồn trả nợ của khách hàng; các khoản nợ xấu đã tồn tại từ nhiều kỳ trước do khách hàng chịu ảnh hưởng gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ nên không thể trả nợ gốc, lãi đúng hạn. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Minh Anh