Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai

28/02/2018

(Chinhphu.vn)- Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch, tham mưu ban hành nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, thủ tục…

Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai-Ảnh minh họa

Theo đó, các thủ tục hành chính được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai tại bộ phận "một cửa" và các văn phòng đăng ký đất đai đã được Sở chỉ đạo thực hiện khá tốt.

Qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính đối với hộ gia đình, cá nhân giảm đáng kể chi phí và thời gian luân chuyển hồ sơ từ các quận, huyện, thị xã về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Không chỉ cắt giảm từ 30 đến 50% thời gian làm thủ tục mà hồ sơ liên quan đến đất đai cũng được đơn giản hóa, các hồ sơ không cần thiết đều được cắt bỏ. Đáng chú ý, thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai được quy định rút ngắn so với trước đây nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến công tác rà soát, bố trí đủ và ổn định cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm xử lý hồ sơ, công việc; củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai theo quy định.

Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư trang thiết bị làm việc, cơ sở vật chất cho văn phòng đăng ký đất đai các cấp và các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và giảm bớt khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội còn tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm tốt công tác tiếp công dân, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực. Chú trọng công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở, coi trọng công tác tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết khiếu nại tốt cáo, tranh chấp. Qua đó, nắm được tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai...

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi các văn bản pháp quy có liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai.

Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là bộ phận trực tiếp làm công tác liên quan đến đất đai; thực hiện công khai minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian giải quyết, rõ hiệu quả. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng khi ban hành các quyết định giải quyết, minh bạch trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các quyết định hành chính về đất đai...

Mặt khác, ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai…

Từ những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, năm qua, toàn ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho 196.441 thửa đất (đạt 100%); cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa đạt 99%; cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức đạt 84,8%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư đạt 91,28%, cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 88,82%...

Vĩnh Hoàng