Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

23/09/2021

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 10100/VP-KT, gửi các sở, ban, ngành thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải giao các sở, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã cập nhật nội dung công văn nêu trên của Văn phòng Chính phủ để thực hiện theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm theo quy định.

Theo UBND TP. Hà Nội, đến ngày 10/8/2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn Thành phố đạt 23,5% kế hoạch năm 2021. Đây là mức giải ngân thấp, chưa đạt theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố và UBND Thành phố. Nguyên nhân chính là do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua nên việc thi công các công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vĩnh Hoàng