Đẩy mạnh kiểm tra và xử lý vi phạm ATTP

14/12/2018

(Chinhphu.vn)-Trong quý IV năm 2018, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). Đồng thời duy trì mô hình cải thiện ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 198 phường, thị trấn.

Cụ thể, theo Sở Y tế, trong quý IV năm 2018, công tác thanh tra, kiểm tra  và xử lý vi phạm về ATTP được tăng cường. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của thành phố, đoàn chấm điểm thi đua năm 2018 tại Ban chỉ đạo ATTP 30 quận/huyện/thị xã. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã thành lập 2 đoàn thanh, kiểm tra ATTP dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn và các cơ sở thực phẩm khác. Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra là 135 cơ; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 23 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 155 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm nghiệm và phòng chống ngộ độc thực phẩm được đẩy mạnh. Xét nghiệm tại labo tổng số mẫu đã lấy là 35 mẫu. Kết quả xét nghiệm 25/35 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh. Đối với công tác xét nghiệm nhanh, sử dụng hiệu quả 5 xe ô tô xét nghiệm nhanh, tổng số xét nghiệm 956/1.007 (chiếm 95%) mẫu đạt, trong đó tinh bột là 710/750 mẫu đạt (94.6%). Các xét nghiệm nhanh khác là 246/257 mẫu đạt.

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm cũng được xử lý kịp thời. Sở Y tế đã kiện toàn 4 đội cơ động phòng chống ngộ độc thực phẩm, chủ động giám sát ATTP phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của Trung ương và thành phố. Trước tình hình vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường mầm non Xuân Nộn, Đông Anh với 209 người mắc, đã được điều tra xử lý kịp thời không có tử vong.

Việc thực hiện thủ tục hành chính về ATVSTP được đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy trình và không gây phiền hà cho cơ sở. Trong quý IV/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cấp mới 256 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;  xác nhận nội dung Quảng cáo sản phẩm thực phẩm cho 30 hồ sơ đạt; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 1.020 người…

Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã và đang được triển khai kịp thời. Cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tập trung trong quản lý. Mỗi thủ tục hành chính khi cá nhân, tổ chức đến nộp đều có phiếu hẹn, lịch trả kết quả để tránh phiền hà, công đi lại của người dân...

Với những kết quả đạt được, để tập trung cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019, ngành y tế Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc lập kế hoạch hoạt động chương trình ATTP. Đồng thời tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong mùa đông xuân và phòng chống ngộ độc methanol, đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Dương lịch 2019, Tết Nguyên Đán. Thực hiện giám sát đảm bảo ATTP các kỳ họp Quốc hội và các Hội nghị chính trị khác của Đảng, Nhà Nước tổ chức tại Hà Nội trong năm 2019.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt triển khai tại các quận, huyện. Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về ATTP, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với liên ngành và giữa các tuyến quận huyện, thị xã, xã phường thị trấn. Triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP về xử phạt hành chính về ATTP  tăng cường công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm... góp phần nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm an toàn, chất lượng.

Thiện Tâm