Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản

04/03/2021

(Chinhphu.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội phối hợp tuyên truyền về việc tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ nông sản, nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các địa phương ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước diễn biến dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ kịp thời, tạo thuận lợi cho lưu thông, xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên liệu phục vụ sản xuất và nông sản tại các địa phương đang có dịch như: Quảng Ninh, Hải Dương... đang gặp khó khăn. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, thành phố Hà Nội đã cùng với các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, tổ chức, cá nhân... tích cực hỗ trợ, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả kết nối nông sản của các địa phương về tiêu thụ tại Hà Nội và đạt được kết quả tích cực, giúp các doanh nghiệp, hộ nông dân vùng ảnh hưởng dịch bệnh.

Vì vậy để hoạt động hỗ trợ nguyên liệu phục vụ sản xuất và nông sản khó tiêu thụ của các địa phương tại Hà Nội tiếp tục được triển khai tốt trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội phối hợp tuyên truyền về các giải pháp tháo gỡ khó khăn của UBND TP. Hà Nội tại văn bản 570 ngày 26/2. Trong đó UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội thuộc Thành phố và các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn cho việc lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Hà Nội.

Thiện Tâm