Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội

25/02/2021

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các Ban Chỉ đạo xây dựng 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đúng yêu cầu để Thành ủy ban hành toàn bộ các chương trình trong quý I/2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Gia Huy

Chiều 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị của Thường trực Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về 10 chương trình công tác toàn khóa XVII.

Theo dự kiến, giai đoạn 2021-2025, Thành ủy Hà Nội có 10 chương trình công tác toàn khóa. Đến nay, đã có 2/10 có dự thảo chương trình đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, sẵn sàng trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, gồm: Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Chương trình số 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào các chương trình công tác như: Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025"; Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" sẽ được hoàn thiện trước ngày 25/3; Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"…

Đối với Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025", Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, Ban Chỉ đạo chương trình cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình, nội dung phải có ý nghĩa như một chương trình hành động, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng, từng quý, từng năm; tránh tình trạng chương trình công tác sao chép lại Nghị quyết Đại hội.

Đối với Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị rà soát các nội dung dự thảo, tập trung đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; trong đó phải bám sát vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Về Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh hơn tiến độ hoàn thiện dự thảo chương trình. Đồng thời cần xem xét tổ chức hình thành một trung tâm triển lãm tất cả các quy hoạch của thành phố gắn với công khai trên môi trường mạng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Đối với Chương trình 06, 07, 08, 09 đều được các Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình cho biết sẽ bảo đảm tiến độ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vào tháng 3/2021.

Đối với cả 10 chương trình công tác toàn khóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các Ban Chỉ đạo chương trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đúng yêu cầu để Thành ủy ban hành toàn bộ các chương trình trong quý I/2021, không vì tăng tiến độ mà lơ là chất lượng các chương trình.

Gia Huy