Đề nghị tăng đại biểu chuyên trách HĐND TP Hà Nội

22/02/2021

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề nghị bố trí 19 đại biểu hoạt động chuyên trách ở HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tăng 9 người so với Luật hiện hành.

Chiều 22/2, tại phiên họp 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa 10 đại biểu hoạt động chuyên trách. Luật không quy định về Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND cấp tỉnh.

Hiện nhiệm kỳ 2016-2021 có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách, trong đó 3 đại biểu là lãnh đạo HĐND TP (gồm chủ tịch và 2 phó chủ tịch), mỗi ban của HĐND TP bố trí 4 đại biểu (gồm trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 1 ủy viên hoạt động chuyên trách).

Lý do của đề nghị này là Hà Nội có vị trí, vai trò quan trọng được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013, Luật Thủ đô năm 2012. Do vậy, Chính phủ đề nghị trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hà Nội được bố trí 19 đại biểu HĐND TP hoạt động chuyên trách.

Với đề nghị này, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách so với nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hà Nội tăng 1 người; so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương tăng thêm 9 người.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, việc này không làm tăng số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội, mà chỉ tăng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND TP Hà Nội.

Đề xuất trên được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cơ quan thẩm tra đồng tình. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, do việc bố trí các chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại TP Hà Nội khác với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, nên để bảo đảm có cơ sở chính trị vững chắc, cơ quan thẩm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 11 vào tháng 3 tới đây.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với quan điểm của Thường trực Ủy ban Pháp luật, sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp tới.

Vĩnh Hoàng