Đến năm 2021, Hà Nội giảm ít nhất 10% biên chế

10/12/2018

(Chinhphu.vn)-Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Hà Nội phấn đấu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Sáng 10/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày một số nội dung cần quan tâm để triển khai chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019; triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đạt nhiều kết quả. Năm 2019, đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả. Trong đó, Sở LĐTB&XH sớm hoàn thành tham mưu phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm bảo trợ xã hội. Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thành Đề án sáp nhập 2 trung tâm thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc vào Viện. Sở TT&TT sớm hoàn thành mô hình Trung tâm Điều hành thông minh TP; UBND quận Long Biên sớm hoàn thành thí điểm mô hình Văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đến hiệu quả của các đơn vị sau sắp xếp, tập trung hơn nữa công tác tinh gọn tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp; rà soát quy chế làm việc, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, rà soát thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Đề nghị các Sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những nội dung đề xuất phân cấp cụ thể trong nội bộ Thành phố để chính quyền hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với các quận huyện, trên cơ sở mô hình thí điểm của quận Long Biên, chủ động rà soát tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối.

Ngoài ra cần tập trung các giải pháo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính. Trong đó, Sở Tài chính quan tâm đến 61 đơn vị về nâng mức tự chủ tài chính đợt 1 giai đoạn 2018-2021; đề xuất các giải pháp để tăng thu nhập cho công chức. Sở GD&ĐT thí điểm mô hình tự chủ đối với các trường THPT. Thí điểm đổi mới, xã hội hóa tự chủ đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng.

Về biên chế, Thành phố quán triệt nghiêm túc Nghị quyêt số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, thực hiện bằng được đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục và y tế, mỗi năm giảm 2% biên chế. Đối với các Hội đặc thù, thực hiện lộ trình giảm dần biên chế viên chức khi có người nghỉ hưu, chuyển sang định suất lao động.

Do đó, Thành phố yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ chỉ được ký hợp đồng trong phạm vi chỉ tiêu biến chế được giao trên cơ sở nguồn thu và mức độ tự chi trả.

Về tinh giản biên chế, đề nghị Thủ trưởng Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND quận huyện thị xã nghiên cứu và có các giải pháp thực hiện tinh giản biên chế. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy-Ban lãnh đạo về việc giải quyết tinh giản biên chế  đúng người, bổ sung người thay thế theo nguyên tắc “2 ra vào 1” và bảo đảm người được bổ sung đáp ứng tốt yêu cầu công việc, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Thùy Linh