Dịch bệnh làm ảnh hưởng đến ngành vận tải trong tháng 2

27/02/2021

(Chinhphu.vn) - Theo Sở GTVT Hà Nội, do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nên tình hình lưu thông hàng hóa và vận chuyển đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và tháng 2 đã giảm mạnh.

Trong tháng 2, số lượt hành khách vận chuyển ước tính đạt 31,1 triệu lượt hành khách, giảm 15,9% so với tháng trước và giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển trong tháng ước tính đạt 666 triệu lượt hành khách.km, giảm 22,4% và giảm 7,6%; doanh thu ước tính đạt 1.481 tỷ đồng, giảm 16,4% và giảm 6,5%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, số lượt hành khách vận chuyển đạt 68,1 triệu lượt hành khách, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.525 triệu lượt hành khách.km, giảm 4,8%; doanh thu đạt 3.252 tỷ đồng, giảm 4,6%.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 2 ước tính đạt 66 triệu tấn, giảm 9,5% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 6.178 triệu tấn.km, giảm 4,5% và tăng 4,1%; doanh thu ước tính đạt 3.484 tỷ đồng, giảm 9% và tăng 4,7%.

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 2 ước tính đạt 4.553 tỷ đồng, giảm 9,6% so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 9.590 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát tháng 2 ước tính đạt 695 tỷ đồng, giảm 8,6% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 1.455 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Minh Anh