Diện tích cây lâu năm tăng 2,3% so với cùng kỳ

28/01/2021

(Chinhphu.vn) - Năm 2020, diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 3,81% so với năm 2019 nhưng diện tích cây trồng lâu năm tăng 2,3%, tỷ lệ này phù hợp với xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của nông nghiệp Thủ đô.

Theo Sở NN&PTNT, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2020 ước đạt 235.246,73 ha, giảm 3,81% so với năm 2019; sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt 1.037,94 nghìn tấn, giảm 0,9% so với năm 2019.

Diện tích lúa xuân năm 2020 giảm nhưng năng suất lúa lại tăng, do các địa phương chủ động chuyển đổi cơ cấu, đưa các giống lúa chất lượng, có năng suất cao như TBR 225, QR15... vào sản xuất. Bên cạnh đó, công tác lấy nước phục vụ sản xuất nhìn chung thuận lợi; không có diện tích lúa bị hạn, diện tích cấy mạ già từ đó góp phần vào tăng năng suất cây trồng. Được biết, diện tích lúa xuân trên địa bàn giảm là do chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa (369 ha), chuyển đổi sang các mô hình sản xuất khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa như: trồng cây hàng năm khác (688 ha), cây lâu năm (524 ha) và nuôi trồng thủy sản (678 ha)...

Tổng diện tích cây lâu năm ước đạt 23,2 nghìn ha, tăng 2,3% so với năm 2019. Trong đó nhóm cây ăn quả đạt 19,3 nghìn ha, tăng 2,1% so với năm 2019. Cơ cấu các loại cây lâu năm tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng chuyên canh, tăng diện tích cây ăn quả đặc sản (như cam Canh, bưởi Diễn, nhãn, vải...), cây cảnh có giá trị cao phù hợp với điều kiện canh tác trên địa bàn.

Bên cạnh việc đưa các giống cây ăn quả năng suất, có chất lượng vào sản xuất do điều kiện thời tiết trong năm tương đối thuận lợi đối với một số nhóm cây ăn quả như nhóm nhãn, vải…

Thiện Tâm