Điều chỉnh quy hoạch để bảo tồn, phát huy giá trị Làng cổ Đường Lâm

18/09/2019

(Chinhphu.vn) – Theo Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm, Ban quản lý di tích đang thực hiện bước tiến hành đấu thầu lựa chọn các đơn vị tư vấn trong việc đo đạc hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng; lập hồ sơ khoa học khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phương án điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Làng cổ Đường Lâm theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ khu vực II di tích Làng cổ Đường Lâm. Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã đề nghị UBND thị xã Sơn Tây khẩn trương thiết lập hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ khu vực II di tích Làng cổ Đường Lâm.

Đến đầu năm nay, UBND Thị xã Sơn Tây đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Làng cổ Đường Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây.

Theo Ban quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm (đơn vị được UBND thị xã Sơn Tây giao đại diện chủ đầu tư) báo cáo: Đến nay, Ban quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm đang thực hiện bước tiến hành đấu thầu lựa chọn các đơn vị tư vấn như đo đạc hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng; lập hồ sơ khoa học khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phương án điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định.

Được biết, căn cứ Luật Di sản văn hoá và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Di sản văn hoá, Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích cấp Quốc gia thiết lập theo quy định phải được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thoả thuận làm cơ sở pháp lý trước khi UBND Thành phố phê duyệt.

Việc đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch Làng cổ Đường Lâm và sớm ban hành Quy chế bảo tồn, tôn tạo Làng cổ Đường Lâm chính thức là điều được nhiều người dân trên địa bàn mong đợi. Bởi điều này sẽ tạo điều kiện cho nhân dân xã Đường Lâm ổn định trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Làng cổ Đường Lâm.

Minh Anh