Doanh thu ngành vận tải tăng sau giãn cách xã hội

28/10/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong tháng 10, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 4,6 triệu lượt hành khách, gấp 4 lần tháng trước. Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 10 ước tính đạt 5.012 tỷ đồng, tăng 12,1% so với tháng trước.

Vận chuyển 4,6 triệu lượt hành khách trong tháng 10

Sau gần 3 tháng tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 14/10/2021 thành phố Hà Nội cho phép vận tải hành khách công cộng, taxi, xe công nghệ từng bước hoạt động trở lại đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng 10, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 4,6 triệu lượt hành khách, gấp 4 lần tháng trước nhưng giảm 77,7% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 201 triệu lượt hành khách.km, gấp 4,1 lần và giảm 77,8%; doanh thu ước tính đạt 366 tỷ đồng, gấp 4 lần và giảm 73,2%. Tính chung 10 tháng năm 2021, số lượt hành khách vận chuyển đạt 191,4 triệu lượt hành khách, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 5.272 triệu lượt hành khách.km, giảm 33%; doanh thu đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, giảm 25,4%.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng này ước tính đạt 72,2 triệu tấn, tăng 29,5% so với tháng trước và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 7.229 triệu tấn.km, tăng 31,7% và giảm 4,2%; doanh thu ước tính đạt 4.260 tỷ đồng, tăng 36% và giảm 5%.

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 10 ước tính đạt 5.012 tỷ đồng, tăng 12,1% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát tháng 10 ước tính đạt 655 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, doanh thu ước đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Minh Anh