Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính

18/02/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc lĩnh vực tài chính.

Ảnh minh họa

Năm 2020, lĩnh vực tài chính có tổng số 53 thủ tục hành chính được rà soát, trong đó đề xuất đơn giản hóa đối với 12 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 22,6%. Cấp thành phố có 7 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa. Trong đó, thủ tục thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công, sau đơn giản hóa, thời gian giải quyết và trả kết quả là 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định.

Thủ tục quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục mua quyển hóa đơn, thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. Thủ tục mua hóa đơn lẻ, thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. Thủ tục quyết định tiêu hủy tài sản công, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định.

Cấp huyện có 5 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa. Trong đó, thủ tục quyết định tiêu hủy tài sản công, sau đơn giản hóa, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục quyết định thanh lý tài sản công, thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định. Thủ tục mua quyển hóa đơn, thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. Thủ tục mua hóa đơn lẻ, thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày, giảm 1 ngày so với quy định.

Minh Hương