Đông Anh: Triển khai tốt hơn nữa công tác DS-KHHGĐ

05/04/2019

(Chinhphu.vn) - Để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, huyện Đông Anh đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp từ cơ sở, đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tình hình dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn.

Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình - Ảnh minh họa

Đông Anh là một huyện ngoại thành của Hà Nội, có 23 xã và 1 thị trấn với dân số gần 393 nghìn người. Thời gian qua, huyện đã triển khai các hoạt động chương trình mục tiêu dân số và thường xuyên được duy trì, mở rộng, tập trung cao độ các hoạt động truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; các mô hình nâng cao chất lượng dân số và mô hình can thiệp truyền thông đến các xã đặc thù; hoạt động sàng lọc trước sinh, sơ sinh được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã đẩy mạnh việc phối hợp liên ngành để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, như phối hợp với Bệnh viện Bắc Thăng Long thực hiện các kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc tim bẩm sinh và các nội dung đề an chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đồng thời, Ban tuyên giáo Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc huyện, huyện Đoàn, Hội Phụ nữ, Phòng Văn hóa Thông tin, hội Nông dân… đã ký kết kế hoạch phối hợp, hợp đồng trách nhiệm tuyên truyền vận động, hỗ trợ các nội dung công tác DS-KHHGĐ theo ngành dọc từ huyện đến cơ sở.

Phòng Y tế cũng đã phối hợp với liên ngành và Trung tâm y tế huyện Đông Anh kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc không chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi tại các cơ sở siêu âm, sản phụ khoa – KHHGĐ…

Trong quý I, tại huyện, số trẻ sinh ra là 802, số trẻ là con thứ 3 trở lên là 70, tỷ số giới tính khi sinh là 105 trẻ trai/100 trẻ gái; số ca sàng lọc trước sinh là 200 ca, trong đó có 1 ca nghi dị tật ống thần kinh và chuyển tuyến trên chuẩn đoán xác định; sàng lọc sơ sinh là 558 trẻ, trong đó có 3 ca nghi thiếu men G6PD và 1 ca được chẩn đoán xác định thiếu men G6PD.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, bên cạnh những ghi nhận các kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của huyện Đông Anh thời gian qua, huyện Đông Anh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền.

Đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác dân số trong cộng đồng dân cư trên địa bàn; củng cố nâng cao chất lượng cộng tác viên dân số, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, quy mô dân số. Tập trung vào các giải pháp chủ yếu để quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu DS- KHHGĐ năm 2019.

Thiện Tâm