Dự kiến tặng quà 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dịp Trung thu

21/08/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch về tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2021. Trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tặng quà 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dịp Trung thu.

 

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, UBND TP. Hà Nội yêu cầu 100% UBND các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bảo đảm mọi trẻ em sống trên địa bàn Thành phố đều được vui Tết Trung thu, trong đó ưu tiên, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn.

Đặc biệt, trong dịp Tết Trung thu, tập trung tuyên truyền theo chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Đồng thời, tăng cường công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình dành cho trẻ em.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo hoạt động trong dịp Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố; tham mưu, đề xuất tặng quà cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc, miền núi có cố gắng trong học tập và cuộc sống và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhân dịp Tết Trung thu…

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức và phân công các phòng, ban, đoàn thể của địa phương tham gia thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với diễn biến và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ để tổ chức các hoạt động thăm tặng quà, trao học bổng cho trẻ em sống trong các gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cụm dân cư tặng quà cho trẻ em phù hợp với điều kiện của địa phương tại những thời điểm cụ thể, đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em trong các khu cách ly, khu phong tỏa, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được đón Tết Trung thu năm 2021 trong không khí vui tươi và an toàn.

Nguyên Phương