Dự kiến trên 304.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

22/09/2021

(Chinhphu.vn) - Dự kiến tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP. Hà Nội là trên 304.700 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công của Hà Nội được xây dựng có mục tiêu bảo đảm đầu tư không dàn trải, tập trung vào các dự án quan trọng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn. Ảnh: Gia Huy

Chiều 22/9, kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội khoá XVI đã xem xét về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và việc các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, định hướng trọng tâm đầu tư của các ngành, lĩnh vực, các cấp, các ngành đã đề xuất nhu cầu đầu tư của thành phố giai đoạn 2021-2025 là 650.000 tỷ đồng.

Về khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của toàn thành phố là 304.799,7 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách cấp thành phố là 218.962,7 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư 45 dự án với 29.697 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng số tiền 1.350 tỷ đồng.

Mục tiêu, định hướng được ông Đỗ Anh Tuấn nêu về kế hoạch đầu tư công trung hạn là bố trí vốn kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 của thành phố trực tiếp góp phần thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” đế thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cũng theo ông Đỗ Anh Tuấn, nguyên tắc bố trí vốn phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách của thành phố; đảm bảo đầu tư không dàn trải, tập trung vào các dự án quan trọng, cần thiết; cắt giảm những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021.

Giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch là tập trung các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư của nền kinh tế để bảo đảm nguồn lực ngân sách Nhà nước cho đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trong kỳ kế hoạch: Rà soát, tổng hợp các quỹ đất đối ứng trước đây dự kiến bố trí cho các dự án theo hình thức đối tác công tư (loại hợp đồng BT) nay không triển khai, đề xuất chuyển sang phương án sử dụng khác đúng quy định của pháp luật như hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án nhằm tạo nguồn thu để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm…

Ngoài ra tăng cường triển khai quyết liệt Luật Đầu tư công, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư nhất là các dự án trọng điểm, có tính chất liên kết vùng, phát triển kinh tế-xã hội lớn trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, phù hợp thực tế, tránh phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình triển khai; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian bố trí vốn của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định pháp luật.

Bà Hồ Vân Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thay mặt Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có đánh giá mối liên hệ giữa các phương án, kịch bản tăng trưởng kinh tế với khả năng nguồn thu, khả năng bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch đầu tư công để các dự kiến về nguồn vốn khi triển khai kế hoạch đầu tư công đảm bảo tính khả thi. Cũng theo lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố, hiện có một số địa phương để xuất sử dụng ngân sách quận, huyện để đầu tư một số dự án cấp thành phố trên địa bàn, Ban đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu, rà soát giải quyết kiến nghị của các cơ sở, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như giảm áp lực cân đối ngân sách thành phố.

Ngày mai, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Gia Huy