Dự kiến tỷ lệ bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu vào cuối năm nay

25/10/2021

(Chinhphu.vn) - Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, đến tháng ước đến 31/12/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Hà Nội sẽ đạt 91,5%, hoàn thành chỉ tiêu do HĐND Thành phố giao năm 2021.

Cụ thể, đến tháng 10/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Hà Nội đạt 90,3% dân số. Số người tham gia BHYT là 7.325.014 người, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Ước đến 31/12/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,5%, hoàn thành chỉ tiêu do HĐND Thành phố giao năm 2021 là 91,5%.

Đến tháng 10/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố là 1.768.033 người, tăng 0,2% so với tháng 12/2020.

Ước đến 31/12/2021, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do HĐND Thành phố giao là 39%.

Đến tháng 10/2021, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn là 1.702.315 người, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2020.

Về tỷ lao động tham gia BHXH tự nguyện, đến tháng 10/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện: 54.069 người. Ước đến 31/12/2021, tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi là 1%, hoàn thành chỉ tiêu do HĐND Thành phố giao năm 2021 là 1%.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số người tham gia BHXH, BHTN giảm so với năm 2020, việc thực hiện các chỉ tiêu HĐND Thành phố, UBND Thành phố giao gặp nhiều khó khăn. Số người tham gia BHXH bắt buộc giảm 29.304 người so với tháng 12/2020; số người tham gia BHTN giảm 30.463 người so với tháng 12/2020.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình triển khai thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 và tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 3 tháng cuối năm của năm 2020 cũng như tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nền kinh tế bắt đầu đi vào giai đoạn bình thường mới. Ước thực hiện năm 2021, BHXH thành phố phấn đấu mức cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được HĐND, UBND thành phố giao.

Từ nay đến 31/12/2021, BHXH TP sẽ đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục thực hiện Công văn số 5755/UBND-KGVX ngày 10/12/2020 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền và các lợi ích hợp pháp cho người lao động…

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; giải quyết kịp thời đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Tăng cường hướng dẫn người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH mở tài khoản ATM để nhận lương hưu, các chế độ BHXH và các chính sách hỗ trợ qua thẻ ATM.

Minh Anh