Đưa các dự án bảo tồn, tôn tạo Hoàng thành Thăng Long vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

15/06/2021

(Chinhphu.vn) – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa phải được xây dựng chi tiết, cụ thể, làm sao để đưa các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cổng thành Bắc Môn - Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Minh Anh

Ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa được đưa ra tại phiên họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo vừa được tổ chức sáng nay 15/6.

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư các dự án trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa. Tính đến nay, Trung tâm đã triển khai thực hiện 20 dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị tại 2 khu di tích quốc gia đặc biệt của Thủ đô bằng các nguồn vốn đầu tư xây dựng, sự nghiệp, chống xuống cấp và nguồn phí được để lại của đơn vị. Trong đó, có 13/20 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và 7 dự án đang triển khai.

Về việc thực hiện cam kết của Thủ tướng Chính phủ với Hội đồng quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) về thống nhất quản lý di sản, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Trần Việt Anh cho biết, phần lớn giá trị của di sản chưa được tiếp cận khi vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng liên quan đến khu đất do Bộ Quốc phòng đang quản lý tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Trạm xăng dầu tại đường Nguyễn Tri Phương; đất do cá nhân đang sử dụng.

Tại phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai các dự án của cả Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, trong đó, tập trung vào phục dựng Điện Kính Thiên trên cơ sở, căn cứ khoa học; tạo sự đồng thuận, thống nhất về mặt nhận thức bằng tăng cường truyền thông về vấn đề này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa phải được xây dựng chi tiết, cụ thể, làm sao để đưa các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó, các dự án phải có các thành phần ưu tiên, lộ trình kèm theo, đồng thời, truyền thông rộng rãi để tạo sự đồng thuận”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Đối với công tác bảo tồn, tôn tạo Hoàng thành Thăng Long, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu các dự án bảo tồn, phục dựng phải dựa trên nghiên cứu khoa học chặt chẽ, nhất là công tác khảo cổ, từ đó tạo sự đồng thuận trong các chuyên gia, nhân dân.

Ngày 20-4-2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 948-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa gồm 20 thành viên với nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị tại 2 khu di tích quốc gia đặc biệt của Thủ đô. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư các dự án trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa.

Minh Anh