Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất

03/03/2021

(Chinhphu.vn) – Ngành văn hóa, thể thao Hà Nội phải tập trung đổi mới về tư duy, tạo bước đột phá về chính sách và các giải pháp thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao; đưa văn hóa, thể thao, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô. Để Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về văn hóa; con người Hà Nội trở thành con người Việt Nam tiêu biểu trong thời đại mới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Anh

Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được đưa ra trong buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, sáng 3/3.

Buổi làm việc được Bí thư Hà Nội nhấn mạnh là có ý nghĩa và cần thiết trong việc xây dựng Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

Tại cuộc họp, Thường trực thành ủy đã nghe báo cáo của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương về tình hình thực hiện nghiệm vụ chính trị của ngành văn hóa, thể thao trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 về tôn tạo di tích; các phong trào thể dục, thể thao. Đồng thời, cũng nêu lên những tồn tại trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đưa ra 5 nhóm kiến nghị với Thành phố về cơ chế, chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao như: Có chế độ đãi ngộ, tuyển dụng không qua thi tuyển đối với những nghệ sĩ, vận động viên có thành tích xuất sắc; tiếp tục xây dựng thiết chế thể dục, thể thao ngoài trời giai đoạn 2 để phục vụ nhân dân tập luyện, nâng cao sức khỏe...

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở ngành, các cơ quan đơn vị của Sở cũng đã phát biểu kiến nghị nhiều vấn đề khó khăn cần khắc phục.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề bất cập, khó khăn của ngành Văn hóa và Thể thao; đồng thời khẳng định, trên cơ sở kết luận của Thường trực Thành ủy sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện cho văn hóa, thể thao Hà Nội tiếp tục phát triển.  

Theo Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Đảng ta xác định phương châm phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa và Thể thao là hai lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, con người của đất nước và Thủ đô. Thăng Long - Hà Nội với bề dày hơn 1.000 năm văn hiến, là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế và có dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào, nhiều tiềm năng và giàu truyền thống văn hóa thì việc phát triển văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng. Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 cũng đã đặt mục tiêu xây dựng văn hóa, phát huy giá trị văn hóa người Hà Nội để tạo động lực phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Ảnh: Minh Anh

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội luôn luôn dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực văn hóa thể thao, tiềm năng dư địa của Hà Nội rất lớn, nhưng hiện nay, lĩnh vực văn hóa, thể thao còn nhiều bất cập, hạn chế, yếu kém. Đầu tư phát triển lĩnh vực này chưa tương xứng, còn dàn trải, hiệu quả thấp. Nhìn chung còn hạn chế, trong công tác bảo tồn; hệ thống thiết chế văn hóa còn yếu, chưa đồng bộ; cơ sở vật chất nhiều nơi còn sập xệ. Thái độ công chức đã có chuyển biến nhưng vẫn còn hạn chế…Nhìn chung, các chương trình kế hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa còn chưa được triển khai hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá kỹ hơn về những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và xây dựng con người Hà Nội; trong đó, cần phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trọng tâm là nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mục tiêu của Thành phố là phải đưa văn hóa, thể dục, thể thao, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô; Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về văn hóa; con người Hà Nội trở thành con người Việt Nam tiêu biểu trong thời đại mới. Do đó, các cơ quan của Thành phố phải tập trung đổi mới về tư duy, tạo bước đột phá về chính sách và các giải pháp thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao. Trước hết, cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sang hoạt động theo cơ chế tự chủ; đổi mới cơ chế để thu hút, đãi ngộ tài năng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đồng ý với các kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo tập trung giải quyết ngay những kiến nghị của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; trong đó, bằng các nguồn vốn, sớm đầu tư xây dựng rạp mới phục vụ công tác biểu diễn cho Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội; xem xét, bố trí rạp biểu diễn cho Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; nghiên cứu tham mưu đề xuất đổi mới chính sách phí tham quan các di tích văn hóa, lịch sử; bảo đảm phù hợp các đối tượng, không để quá thấp như hiện nay. Đề nghị các cơ quan Thành phố vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; tạo ra thay đổi thực chất, vị thế của Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

 Minh Anh