Gần 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

26/04/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 4, thành phố Hà Nội có 993 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 29,3 nghìn tỷ đồng, tăng 112%.

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 4, Thành phố có 8,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 95,2 nghìn tỷ đồng, giảm 19%; thực hiện thủ tục giải thể cho 1.160 doanh nghiệp, tăng 44%; 6,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 22%; 4,9 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 106%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 4 ước tính tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực Nhà nước giảm 0,1%; khu vực ngoài Nhà nước giảm 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5%.

Chia theo ngành kinh tế, trong 4 tháng đầu năm, lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tăng mạnh ở ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 22,9%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (tăng 10,4%). Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 0,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,9%; ngành khai khoáng giảm 46,9%.

Minh Anh