Giải quyết nhiều vấn đề bức xúc thông qua chất vấn của HĐND

29/03/2021

(Chinhphu.vn) - Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều đổi mới, sôi nổi, thông qua chất vấn, nhiều vấn đề bức xúc ở TP. Hà Nội đã được quan tâm giải quyết có hiệu quả.

hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Gia Huy

Chiều 29/3, HĐND TP. Hà Nội khóa XV tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoạt động HĐND các cấp ngày càng đổi mới

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy HĐND các cấp Thành phố ngày càng được đổi mới, phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu, HĐND các cấp phối hợp UBND các cấp Thành phố đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố để thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song HĐND các cấp Thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức 19 kỳ họp, trong đó: 11 kỳ họp thường kỳ, 08 kỳ họp chuyên đề; HĐND cấp huyện tổ chức 313 kỳ họp thường kỳ; 187 kỳ họp chuyên đề; HĐND cấp xã tổ chức 6.225 kỳ họp thường kỳ, 1.756 kỳ họp chuyên đề.

HĐND Thành phố đã ban hành 198 Nghị quyết; trong đó có 48 nghị quyết thường kỳ, 110 nghị quyết chuyên đề, 40 nghị quyết về công tác nhân sự.  Các Nghị quyết do HĐND các cấp của thành phố Hà Nội thông qua trong cả nhiệm kỳ đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND các cấp xây dựng kế hoạch cả nhiệm kỳ và từng năm, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội một cách toàn diện.

Việc tổ chức các kỳ họp HĐND có nhiều đổi mới đáng chú ý như: Thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường (trên cơ sở các tài liệu đã gửi trước đến đại biểu theo quy định, chỉ trình bày tại kỳ họp những nội dung cơ bản, trọng tâm những vấn đề cần báo cáo hoặc cần trình xin ý kiến HĐND); HĐND xem xét báo cáo và thảo luận, quyết định dứt điểm từng nội dung, từng nhóm lĩnh vực; chú ý đến mối quan hệ và tính liên kết giữa các nội dung để bố trí hợp lý trong chương trình kỳ họp...

Hoạt động của HĐND các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nhưng rõ nét nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực của địa phương; giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn...

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã đã được tăng cường; số cuộc giám sát nhiều hơn; nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề cần tập trung của địa phương, các lĩnh vực bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm; kết luận giám sát chất lượng ngày càng được nâng cao, tập trung nhiều vào tồn tại, hạn chế và kiến nghị các giải pháp tới các cơ quan cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các đối tượng chịu giám sát.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND có nhiều đổi mới, sôi nổi, tâm huyết đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Thông qua chất vấn, nhiều vấn đề bức xúc ở Thành phố đã được quan tâm giải quyết có hiệu quả như: Công tác phòng cháy chữa cháy; khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đảm bảo cấp nước sạch cho dân cư; quản lý dự án đầu tư; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai; đảm bảo thực hiện tốt các bộ Quy tắc ứng xử trong công sở và nơi công cộng.

Trong 9 kỳ chất vấn, đã có tổng số 259 lượt đại biểu tham gia chất vấn; có 76 lượt lãnh đạo UBND và các sở ngành; 44 lượt Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và 04 lượt cấp trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã có liên quan trả lời chất vấn.

Những kết quả đạt được của HĐND các cấp nhiệm kỳ qua đã từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị và xã hội.

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026 được HĐND TP. Hà Nội nêu lên là phát huy tốt vai trò trong việc điều hòa, phối hợp, nhất là trong các hoạt động thẩm tra, giám sát. Các Ban HĐND nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định.

Ngoài ra, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND. Xác định đúng vấn đề cần quyết định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của HĐND; chương trình ban hành nghị quyết bám sát vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế, khả năng thực hiện của địa phương.

Gia Huy