Giải quyết việc làm cho 30 nghìn lao động trong 3 tháng đầu năm

29/03/2021

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hộ Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho khoảng 30 nghìn lao động, đạt 18,7% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 199 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 4,7 nghìn lao động.

Tổ chức thành công 45 phiên giao dịch việc làm với 1,2 nghìn lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia, có 5,9 nghìn lượt lao động được phỏng vấn và kết quả 2,1 nghìn người được tuyển dụng.

Thành phố đã tiếp nhận hơn 15,5 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho 15 nghìn người với số tiền 378 tỷ đồng. Hỗ trợ học nghề cho 700 người với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Tính đến tháng 3/2021, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 364 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề. Trong đó, 67 trường cao đẳng, 82 trường trung cấp, 75 trung tâm giáo dục nghề nghiệp/dạy nghề và 140 doanh nghiệp, loại hình khác.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tuyển sinh được 14,5 nghìn lượt người, đạt 6,6% kế hoạch tuyển sinh năm 2021 và giảm 49,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021, một trong 6 nhiệm vụ giải pháp mục tiêu mà Hà Nội đặt ra là nâng cao tiếp tục giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Minh Anh