Giải tỏa ngay những bãi chứa vật liệu vi phạm luật đất đai

06/06/2016 2:34 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3228/UBND-ĐT cho ý kiến về việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Giải tỏa ngay những bãi chứa vật liệu vi phạm luật đất đai - Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, căn cứ thông tư liên tịch của các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất báo cáo UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung quyết định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố và báo cáo UBND thành phố trong tháng 6/2016.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các Giấy phép đã cầp (gồm 20 mỏ cấp phép khai thác, 16 mỏ cấp phép thăm dò), đề xuất báo cáo UBND thành phố trước 15/7/2016.

Trong công văn nêu trên, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tình hình sử dụng đất đang làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven các sông trên địa bàn thành phố, đề xuất những bãi chứa nào tiếp tục cho tiếp tục thực hiện, những bãi chứa nào phải giải tỏa, báo cáo UBND thành phố trong tháng 7/2016.

Đồng thời rà soát tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của thành phố đến năm 2010 đã được UBND thành phố phê duyệt, đề xuất báo cáo UBND thành phố trong tháng 7/2016.

Đặc biệt phải giám sát chặt chẽ các tổ chức thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp với thu hồi cát do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã phê duyệt lưu ý về các phương tiện đăng ký thực hiện, địa điểm tập kêt, thời gian thi công, và các yêu cầu về môi trường, kịp thời phát hiện các vi phạm để xử lý theo quy định…

Huy Thành

Top