Giảm 6,8% mẫu vi phạm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

28/01/2021

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2020, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã lấy 1.765 mẫu giám sát chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Trong đó có 103 mẫu vi phạm chiếm 5,83%, giảm 6,8% mẫu vi phạm so với năm 2019.

Cụ thể, Chi cục đã thẩm định, xếp loại 416 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn Thành phố. Để giám sát cảnh báo chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản, Chi cục đã lấy 1.765 mẫu giám sát chỉ tiêu an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thuỷ sản. Trong đó có 103 mẫu vi phạm chiếm 5,83%, giảm 6,8% mẫu vi phạm so với năm 2019. Bên cạnh đó, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cũng đã hướng dẫn và cấp tài khoản cho 3.040 cơ sở sản xuất nông lâm thuỷ sản tham gia quản lý và duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động đến lưu thông, vận chuyển, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm… tạo khó khăn cho công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm. Cùng với đó là do người nông dân còn hạn chế trong việc ghi chép sổ sách nhật ký truy xuất nguồn gốc...

Vì vậy, theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhận định, để tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, trong năm 2021, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Trong đó tập trung tới việc xây dựng, xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đồng thời duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản cần tiếp tục làm tốt công tác thẩm định xếp loại cơ sở đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chủ động lấy mẫu kiểm tra nhất là các sản phẩm rau, thịt, thuỷ sản.

Thiện Tâm