Giữa tháng 8, có thêm 6 dịch vụ công trực tuyến tới cấp xã, phường

20/07/2017

(Chinhphu.vn)- Từ ngày 15/8 tới, 6 dịch vụ công trực tuyến cấp xã: đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch sẽ được triển khai tại 416 xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội.

Ảnh minh họa

Đây là một nội dung trong Kế hoạch triển khai mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã vận hành theo Kế hoạch 09 ngày 12/1/2017 của UBND TP.Hà Nội cho cấp huyện và cấp xã. Mục tiêu của Kế hoạch này là tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho cấp huyện và cấp xã trực thuộc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung của Thành phố; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Việc triển khai mở rộng cung cấp 16 dịch vụ công trực tuyến mức 3 gồm 10 dịch vụ cấp huyện và 6 dịch vụ cấp xã được Thành phố thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó, 6 dịch vụ công cấp xã bao gồm: đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch được thực hiện trong giai đoạn 2, dự kiến bắt đầu được triển khai cung cấp tại 416 xã, thị trấn trực thuộc 18 huyện, thị xã của Hà Nội từ ngày 15/8/2017.
Trước đó, ở giai đoạn 1, từ ngày 15/7/2017, đã triển khai mở rộng tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đối với 10 dịch vụ công trực tuyến mức 3 cấp huyện, bao gồm cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề dường (3 dịch vụ), cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (2 dịch vụ) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (4 dịch vụ).

Tính đến thời điểm đầu tháng 7/2017, Thành phố đã triển khai 81/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,4%. Trong đó, đã đưa vào vận hành chính thức 62/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 64,6%; đang vận hành thử nghiệm 16/96 dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục hoàn thiện 3/96 dịch vụ công trực tuyến (gồm 1 dịch vụ lĩnh vực tài nguyên - môi trường cấp huyện và 2 dịch vụ công của Sở Tài nguyên và Môi trường) dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức trong Quý III/2017. Còn lại 15/96 dịch vụ công trực tuyến (15,6%) đã được chuyển sang danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai đợt 1 năm 2017.

Cũng theo Sở TT&TT Hà Nội, việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp thuộc đợt 1 của Kế hoạch 09 của UBND Thành phố cho 12 quận và 168 phường trực thuộc cơ bản nhanh chóng, thuận lợi, đạt kết quả tốt. Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng là 83.390 hồ sơ/92.095 hồ sơ, đạt hơn 90%.

Huy Thành