Gỡ khó cho nông sản các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

28/02/2021

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu ngành công thương và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương Thành phố chủ trì tổ chức hoạt động giới thiệu, kết nối các sản phẩm khó tiêu thụ từ các địa phương trên địa bàn thành phố; kết nối thông tin với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành phố khi có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đang gặp khó khăn; kết nối nguồn hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ, cửa hàng, các tổ chức thiện nguyện… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thông tin, hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia công tác hỗ trợ, phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội và các địa phương khi tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ trên địa bàn thành phố phải thông báo và đăng ký địa điểm cụ thể với chính quyền địa phương, hướng dẫn nhân dân tham gia mua sắm phải bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; không lợi dụng danh nghĩa làm thiện nguyện để triển khai các nội dung khác sai mục đích, tránh lây lan dịch bệnh hoặc trục lợi.

Ngày 24/2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1193/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/2/2021 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/2/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19, không để tình trạng ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Minh Anh