Hà Đông: Tăng trưởng vượt bậc sau 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

16/07/2018 5:19 PM

(Chinhph.vn) - Những kết quả trên mọi lĩnh vực quận Hà Đông đạt được sau 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ và Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng. Ảnh: Minh Anh

Nhân dịp tròn 10 năm Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có bài phỏng vấn đồng chí Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận Hà Đông.

Năm 2018, tròn 10 năm Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP. Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, quận Hà Đông đã có những bước phát triển như thế nào thưa ông?

Ông Vũ Ngọc Phụng: Sau khi thực hiện Nghị quyết 15/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Hà Đông là đơn vị hành chính trực thuộc Hà Nội từ ngày 01/8/2008. Đến nay, quận có 17 đơn vị hành chính phường, dân số trên 319 nghìn người được phân bố tại 250 tổ dân phố với hơn 86.114 hộ dân, mật độ dân số gần 6.602 người/km2.

Hà Đông là quận có tốc độ đô thị hoá nhanh với các trục đường giao thông, khu đô thị, chung cư cao tầng, cụm, điểm công nghiệp, các trung tâm thương mại, dịch vụ được đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của quận ngày càng phát triển.

Sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh năm 2008 đạt trên 2.374 tỷ đồng đến năm 2018 ước đạt trên 22.365 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 25,14%. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng trưởng khá và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế; tổng giá trị năm 2008 chỉ đạt trên 4.357 tỷ đồng đến năm 2017 đạt trên 54.443 tỷ đồng; bình quân mỗi năm tăng 33,02%.

Với những chính sách ưu đãi và môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, từ năm 2008 đến hết năm 2017 đã có 156 dự án được UBND tỉnh Hà Tây và UBND thành phố Hà Nội cấp phép đầu tư trên địa bàn quận với tổng vốn đầu tư trên 56.499 tỷ đồng, quy mô diện tích trên 629 ha.

Sau 10 năm sáp nhập, ngành giáo dục đào tạo quận không ngừng được đầu tư phát triển theo hướng đạt chuẩn, cơ sở vật chất trường học được đầu tư tăng cường từ chỗ chỉ có 57 trường với 34.170 học sinh, nay quy mô đã tăng lên 126 trường (trong đó: 89 trường công lập, 37 trường tư thục) với 89.785 học sinh; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 74,4%. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong những năm qua phát triển nhanh về số lượng và chất lượng; trong những năm học gần đây, ngành giáo dục Hà Đông luôn đứng trong top 3/30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Luôn lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá năng lực và trách nhiệm của cán bộ quận, trong những năm qua công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực như thế nào thưa ông?

Ông Vũ Ngọc Phụng: Trong thời gian qua, quận Hà Đông luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó tập trung vào nội dung cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức. Các phòng, ban, đơn vị quận và UBND các phường đã chủ động rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các thủ tục rút ngắn và đưa ra thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chủ động niêm yết công khai các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ, giải quyết công việc. Kết quả 10 năm quận đã tiếp nhận và giải quyết được 172.959 hồ sơ (đạt 100%), các phường đã tiếp nhận và giải quyết được 796.812 hồ sơ (99,8%). Hiện nay quận đang từng bước triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 theo kế hoạch của Thành phố. Quận đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy về xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó quận cũng xây dựng, triển khai kế hoạch siết chặt kỷ cương hành chính, tiếp tục nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của nền hành chính quận Hà Đông. Năm 2017 quận Hà Đông đứng thứ 5/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số cải cách hành chính.

Trong quá trình hợp nhất và phát triển quận phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có nhiều phức tạp trong điều kiện hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ, vậy hiện nay quận đang gặp phải những tồn tại hạn chế gì thưa ông?

Ông Vũ Ngọc Phụng: Trong quá trình phát triển, đến nay quận Hà Đông vẫn đang gặp một số vướng mắc và tồn tại là: Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, nhất là vi phạm về trật tự xây dựng tại một số khu đô thị chưa được xử lý triệt để. Công tác triển khai các dự án đất dịch vụ tại một số đơn vị cơ sở chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt dẫn đến kết quả chưa cao. Công tác quản lý chung cư cao tầng trên địa bàn quận vẫn còn gặp khó khăn đặc biệt là công tác PCCC, giải quyết tranh chấp giữa Chủ đầu tư, Ban quản trị tòa nhà và các cư dân...

Lĩnh vực an ninh chính trị tuy có nhiều cố gắng song vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp như tụ tập đông người gây mất trật tự nơi công sở vẫn xảy ra. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tuy đã có nhiều chuyển biến song còn những vấn đề bức xúc, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng…

Để khắp khục những khó khăn hạn chế để có thể hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, theo ông, quận Hà Đông cần phải làm gì trong thời gian tới?

Ông Vũ Ngọc Phụng: Chủ trương định hướng của quận là tập trung xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị với tốc độ phát triển nhanh, phát triển mạnh, phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở đầu tư xây dựng, phát triển và quản lý đô thị, đi đôi với phát triển kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch. Phát triển đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại; chú trọng quan tâm bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

Quận phấn đấu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận và các phường. Thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020, tập trung vào đơn giản hoá thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả Đề án của Quận ủy về xây dựng cơ quan điện tử, xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Quận có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính.

Ngoài ra quận sẽ tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho những nét đặc trưng tiêu biểu của văn hóa người Hà Nội thấm sâu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Tăng cường tính tự quản của cộng đồng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nếp sống văn hóa.

Xin trân trọng cảm ơn Ông!

Minh Anh (thực hiện)

Top