Hà Nội: 30 quận, huyện thành lập Tổ An toàn COVID-19

27/05/2021

(Chinhphu.vn) - Tính đến hôm nay (27/5), 100% Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Tổ An toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, hiện có 30/30 quận, huyện và Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở NN & PTNT đã có văn bản chỉ đạo của Chính quyền về việc thành lập Tổ An toàn COVID - 19 trong doanh nghiệp.

Đồng thời đã có tổng cộng 2.659 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thành lập Tổ An toàn COVID-19, với 8.669 tổ và 40.849 người tham gia (tăng thêm 126 doanh nghiệp, 326 tổ và 1.385 người so với ngày 26/5).

Trong đó, riêng Công đoàn KCN&CX Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn COVID-19, với tổng số: 362 doanh nghiệp với 2.008 tổ và 8.334 người tham gia. KCN&CX Hà Nội đã thành lập Tổ An toàn COVID - 19 tại 66 doanh nghiệp với 196 tổ và 707 người tham gia tại các công đoàn cơ sở không trực thuộc Công đoàn KCN&CX và DN chưa có công đoàn cơ sở.

Thiện Tâm