Hà Nội: 8 tháng, tổng dư nợ tín dụng tăng 8,3%

03/09/2021

(Chinhphu.vn) - Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến hết tháng 8 đạt 2.386 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cuối năm 2020.

Xét về cơ cấu theo kỳ hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 967 nghìn tỷ đồng; dư nợ trung và dài hạn đạt 1.419 nghìn tỷ đồng. Mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 5,5%-8%/năm đối với ngắn hạn; 7,5%-9,5%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm.

Hoạt động huy động vốn tăng mạnh trong tháng 8, do biến động của hoạt động phát hành giấy tờ có giá bằng VND, được ghi sổ Ngân hàng Nhà nước lên mức 360 nghìn tỷ đồng, tăng 38,6% so với tháng trước và tăng 40,3% so với thời điểm đầu năm.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 4.099 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 9,2% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Cụ thể, tiền gửi VND đạt 3.327 nghìn tỷ đồng; tiền gửi ngoại tệ là 412 nghìn tỷ đồng; tiền gửi tiết kiệm 1.520 nghìn tỷ đồng; tiền gửi thanh toán 2.219 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 3-4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3,8%-6%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5%-7%/năm.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều món nợ được cơ cấu lại thời hạn trả, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ. Nhờ vậy, khách hàng có thể tiếp cận thêm nguồn vốn tín dụng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.