Hà Nội ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

27/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/12, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

Đây là căn cứ để UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch thực hiện khu dân cư NTM đoạn 2019-2020 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, đây cũng là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Bộ tiêu chí gồm 14 tiêu chí về quy hoạch, giao thông, hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất nhà văn hóa, tiêu chí về hệ thống điện, không có hộ nghèo đa chiều (đã trừ các trường hợp diện bảo trợ xã hội theo quy định hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng hoặc do bệnh hiểm nghèo), tiêu chí về vườn và nhà ở hộ gia đình, giáo dục và đào tạo (tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông hoặc học nghề,,,), tiêu chí về y tế, văn hóa, môi trường, thu nhập, hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội, tiêu chí về chấp hành pháp luật, quy ước, và các quy định khác của các tổ chức.

UBND các huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội sẽ chỉ đạo UBND các xã xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; hướng dẫn các xã đánh giá, tổng hợp và công bố mức độ đạt từng tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; bố trí kinh phí cho các xã xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu theo quy định; thẩm định, xét công nhận các khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Kết quả sẽ được báo cáo định kỳ theo quý, năm về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố.

Minh Anh