Hà Nội bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

06/04/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu 100% cán bộ làm công tác an toàn thực phảm (ATTP) các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP. 100% các thông tin phản ánh về mất ATTP nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời.

 

Bên cạnh đó, các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP. 

Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế biến nông, lâm, thủy sản, việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Chấn chỉnh việc giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ động vật và sản phẩm động vật giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại.

Tăng cường lấy mẫu giám sát thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên diện rộng. Phát hiện, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục triệt để các vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, quả, chè,... kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so với năm 2018.

Tổ chức công tác kiểm tra, hậu kiểm việc tự công bố các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tổ chức, cá nhân chế biến thực phẩm, tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ mất ATTP cao, lồng ghép với công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất. Thông báo, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh kiểm tra liên ngành, đột xuất về chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh ATTP. Tập trung truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sẻn, chợ dân sinh có bán thực phẩm. Phát hiện vi phạm và xử lý theo quy định. Đồng thời xác định nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu, hướng dẫn khắc phục triệt để các lỗi của cơ sở vi phạm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản được kiểm tra đáp ứng quy định đảm bảo ATTP tăng 10% so với năm 2018.

Triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đạt 100% số hộ nằm trong diện ký cam kết.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Duy trì, tăng mới hơn 20% các chuỗi nông, lâm, thủy sản an toàn so với năm 2018. Phấn đấu 80% số chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc.

Minh Hương