Hà Nội cấp mới 43 dự án đầu tư trong tháng đầu năm

06/02/2017 12:05 PM

(Chinhphu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, trong tháng 01/2017, thành phố Hà Nội đã cấp mới 43 dự án với tổng số vốn đăng ký mới đạt 31,7 triệu USD.

Như vậy, cộng với sự điều chỉnh tăng vốn của 15 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 334,2 triệu USD, trong tháng đầu năm 2017, toàn Thành phố thu hút 365,9 triệu USD vốn đầu tư.

Trong tháng 1 năm 2017, cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.414 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 13.151 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 209.537 doanh nghiệp.

Tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo thành phố và các Sở ngành, sáng nay (6/1), Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo rà soát tất cả các chương trình Xúc tiến Đầu tư của thành phố để thống nhất các mục tiêu rõ ràng, cụ thể hơn.

Năm 2017, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng GRDP từ 8,5-9,0%. Để thực hiện được các chỉ tiêu đó, Thành phố sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển kinh tế, bao gồm cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Viêc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của thành phố. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đâu tư phát triển.

Minh Anh

Top