Hà Nội: Cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics

10/01/2019

(Chinhphu.vn)-UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics.

Việc ban hành kế hoạch nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông để phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị cao, góp phần tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế; phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GRDP của thành phố Hà Nội đạt 9-11%; tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 17-21%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 60-65%; chi phí logistics giảm xuống tương đương 14-17% GRDP Thành phố.

Thành phố sẽ thực hiện giải pháp rà soát quy định phân công, phân cấp trong công tác quản lý hoạt động logistics để đảm bảo rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu và các quy hoạch ngành (công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, du lịch...).

Để nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng logistics, thành phố sẽ xây dựng các trung tâm logistics có quy mô phù hợp trên các tuyến đường vành đai Thành phố, kết nối các đầu mối gom hàng, các kho tập kết, phân phối hàng tại các khu vực tập trung sản xuất; chú trọng phát triển hệ thống kho bãi; dành quỹ đất và phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng logistics.

Tuy nhiên để phát huy được hiệu quả kinh tế, thành phố sẽ kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Minh Anh