Hà Nội chuẩn bị công tác phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

12/09/2023 3:35 PM

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia). Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết hiện đã có kế hoạch về công tác tổ chức, lễ tân, khánh tiết, hậu cần, an ninh, y tế phục vụ Hội nghị.

Hà Nội chuẩn bị công tác phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 - Ảnh 1.

Tiểu ban Lễ tân – Hậu cần – An ninh – Y tế thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã tổ chức tập huấn cho 200 tình nguyện viên, liên lạc viên phục vụ Hội nghị. Ảnh ( Trọng Quỳnh)

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia), Thành phố được giao phối hợp trong công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị; Chỉnh trang cảnh quan của các tuyến phố chính và khu vực xung quanh các khách sạn đại biểu lưu trú; Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về Hội nghị; Bảo đảm số lượng, chất lượng phòng khách sạn phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị; Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật tối ngày 16/9/2023 và Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội tối ngày 14/9/2023.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, trong Kế hoạch triển khai Đề án Lễ tân tổng thể phục vụ Hội nghị, UBND Thành phố giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế, các Tiểu ban của Ban Tổ chức Hội nghị, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiếp nhận thông tin, tham mưu, đề xuất UBND thành phố Hà Nội giải quyết các nhiệm vụ được phân công đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của Ban Tổ chức Hội nghị đề ra. Cùng với đó điều phối, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kế hoạch chung của toàn Thành phố, tham mưu chỉ đạo triển khai các hoạt động phục vụ Hội nghị.

Theo đó bảo đảm công tác tổ chức, lễ tân, khánh tiết, hậu cần, an ninh, y tế phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cần đảm bảo chu đáo, trọng thị, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách quốc tế, đáp ứng theo thông lệ tổ chức hội nghị của IPU.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức là hoạt động thiết thực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 34-NQ/TV của Bộ Chính trị về "Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng", Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam qua kênh Nghị viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế phát triển trong giai đoạn mới, trong đó có chuyển đổi sẽ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; là cơ hội tốt để tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành qua công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam; tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sỹ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia, tranh thu sự ủng hộ của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, các Nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đây cũng là cơ hội nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá giới thiệu vẻ đẹp của đất nước, văn hoá, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thân thiện, dễ mến, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa nói riêng.

Minh Anh

Top