Hà Nội chuẩn bị dự án cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch

03/03/2017

(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ ODA không hoàn lại cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Sau khi Công ty Samoocm Vina đề nghị thành phố có văn bản xác nhận hợp tác dự án cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch (Khu vực Vĩnh Ninh - Đại Áng), tập thể UBND thành phố đã đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ ODA không hoàn lại (khoảng 700.000 USD) để thực hiện dự án.

Sở Ngoại vụ Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng dự thảo văn bản của UBND thành phố gửi Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xác nhận sự cần thiết của dự án cải thiện nguồn nước trên sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng.

Các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận khoản tài trợ này sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Ngoại vụ tham mưu, đề xuất.

Hà Nội sẽ báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao cho phép UBND Thành phố tiếp nhận tài trợ để nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 2 dự án xử lý nước thải đoạn cuối sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng theo đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện là mối quan tâm lớn của Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã và sẽ tiếp tục rà soát, thống kê các dự án xử lý rác thải làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc... và các dự án xử lý nước thải để kêu gọi đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức vào quý 2 năm nay.

Minh Anh