Hà Nội có trên 10.500 biên chế công chức phường

08/12/2022 8:12 PM

(Chinhphu.vn) - Biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.545 biên chế; biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các Hội đặc thù và các quận, huyện, thị xã là trên 113.660 biên chế

Hà Nội có trên 10.500 biên chế công chức phường - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hà Nội - Ảnh: VGP

Chiều 8/12, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2023.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, đối với biên chế công chức, Thành phố tạm thời giữ nguyên biên chế các đơn vị, chưa thực hiện cắt giảm cơ học để các đơn vị có biên chế tuyển dụng công chức thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ (trừ các đơn vị có nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền). 

Thành phố thực hiện điều hòa biên chế công chức giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở rà soát khối lượng công việc sau khi thực hiện phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước và TTHC.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP cũng thống nhất với với nội dung Tờ trình của UBND TP về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2023 của TP Hà Nội. Trong đó, đối với biên chế công chức, chưa thực hiện trong năm 2023 việc cắt giảm cơ học theo tỷ lệ giảm biên chế công chức theo chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, song có sự điều hòa tăng, giảm biên chế ở một số cơ quan, đơn vị chịu sự tác động của thực hiện quy định phân cấp, ủy quyền mới, hoặc được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới, hoặc có khối lượng công việc lớn, phức tạp...

Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2023, Hà Nội giao biên chế cho các cơ quan của TP, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.545 biên chế; Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các Hội đặc thù và các quận, huyện, thị xã là 113.662 biên chế.

 Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan hành chính là 1.079 chỉ tiêu; Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù phạm vi TP và các quận, huyện, thị xã là 10.415 chỉ tiêu; Chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội đặc thù phạm vi TP và các quận, huyện, thị xã là 8.293 chỉ tiêu.

Đối với biên chế viên chức, thực hiện cắt giảm biên chế trên cơ sở kết quả giảm theo kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ tài chính và giảm theo tỷ lệ ở tất cả các đơn vị song có điều chỉnh giữa các đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ để đảm bảo cuối năm 2026 đạt chỉ tiêu giảm 10% T.Ư giao là thể hiện tính chủ động, linh hoạt, phù hợp điều kiện, khả năng thực hiện nhiệm vụ chính trị thực tế của TP và của các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.

Việc giữ nguyên chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và giữ nguyên chỉ tiêu kí hợp đồng làm công tác bảo vệ tại các cơ quan hành chính là phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Gia Huy

Top