Hà Nội công bố lịch và phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022

25/02/2021

(Chinhphu.vn) - Năm học 2021 - 2022, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Năm học 2021 - 2022, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển Ảnh Internet

Các trường THCS chất lượng cao, trường ngoài công lập thực hiện xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển

UBND TP Hà Nội có Công văn số 492 đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Theo đó, năm học 2021 - 2022, Sở  GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển vào nhà trẻ khoảng  145 nghìn trẻ mầm non; mẫu giáo khoảng 483,6 nghìn trẻ, trong đó mẫu giáo 5 tuổi khoảng 157 nghìn trẻ.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 1 gần 159 nghìn học sinh (giảm khoảng 4 nghìn học sinh so với năm học 2020 - 2021).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 130,6 nghìn học sinh (giảm khoảng 1,3 nghìn học sinh so với năm học 2020 - 2021).

Đối với tuyển học sinh khuyết tật: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để trẻ khuyết tật đủ sức khỏe đến trường.

Phương thức tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển, do UBND quận, huyện, thị xã quy định; và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn TP.

Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (các trường THCS được UBND TP công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường THCS báo cáo phòng GD&ĐT phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có).

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội” thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Năm học 2021 - 2022, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Quy định thời gian tuyển sinh cụ thể

Về thời gian tuyển sinh, đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội”: Kiểm tra, đánh giá năng lực ngày 20/6. Và, tuyển sinh từ ngày 28/6 đến hết ngày 30/6. Sau ngày 30/6, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 2/7 đến ngày 4/7.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (các trường THCS được UBND TP công nhận trường chất lượng cao) thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo phòng GD&ĐT trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các trường hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh theo tuyến bằng hình thức trực tuyến. Cụ thể, tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7. Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7.

Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, bắt đầu từ ngày 26/5 đến hết ngày 12/7. Đồng thời, các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điện tử chậm nhất ngày 23/7.

Vĩnh Hoàng