Hà Nội công khai gần 610 doanh nghiệp chây ì nộp thuế

25/10/2021

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện công khai nợ thuế đối với 608 doanh nghiệp có số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất khoảng gần 279 tỷ đồng.

Trong đó, có 18 doanh nghiệp nợ các khoản liên quan đến đất tính đến ngày 17/10 là 118,128 tỷ đồng; 590 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền chậm nộp với số nợ 160,764 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 18 đơn vị trên, Công ty TNHH Kim Anh là doanh nghiệp có khoản nợ lớn nhất với số tiền nợ trên 43 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có một số đơn vị có số nợ lớn như Công ty TNHH Dịch vũ Kỹ thuật, du lịch và đầu tư phát triển - HASTEC nợ gần 35 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm nợ gần 15 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, còn có 590 người nộp thuế nợ thuế, phí và tiền chậm nộp liên quan khả năng thu kỳ khóa sổ 31/8/2021 với số nợ còn lại đến 17/10/2021 với số nợ hơn 160 tỷ đồng.

Không chỉ công khai danh sách nợ thuế, Cục thuế Hà Nội cũng đưa ra danh sách 116 đơn vị nộp hết số nợ vào ngân sách nhà nước với số tiền gần 55 tỷ đồng.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo áp lực cho công tác thu ngân sách nhà nước nói chung và công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng nói riêng. Cục Thuế TP.Hà Nội nắm bắt những khó khăn vướng mắc của đơn vị nợ thuế để tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyển xem xét, giải quyết hoặc phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế.

Đồng thời đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn của những doanh nghiệp chây ì nợ thuế vào ngân sách nhà nước và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định bảo đa,r sự công bằng trong việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Việc thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ì trên địa bàn đã mang lại kết quả cho Cục Thuế Hà Nội khi nhiều đơn vị nộp số nợ vào ngân sách nhà nước, chẳng hạn 116 doanh nghiệp công khai năm 2021 đã nộp hết nợ thuế. Trước đó, vào tháng 7, Cục Thuế Hà Nội đã công khai danh sách 916 doanh nghiệp nợ thuế hơn 397 tỷ đồng.

Bích Phương