Hà Nội đã ban hành danh mục hơn 200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

27/09/2017

(Chinhphu.vn)-Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017, Thành phố Hà Nội hiện đã tiến hành rà soát và ban hành danh mục 201 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai đợt 2 trong năm 2017. 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội, tính đến nay hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đã có 5.273 cán bộ được cấp tài khoản tham gia, có trên 5,2 triệu lượt truy cập, tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt trên khoảng 94%. 

Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng của một số dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao thuộc lĩnh vực Tư pháp khối quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn (đạt trên 90%), Đăng ký kinh doanh (trên 75%), Thuế (trên 97%), Hải quan (100%), Bảo hiểm xã hội (trên 80%), hộ chiếu phổ thông (trên 80%), Thông tin và Truyền thông (90%). 

Hà Nội cũng đã triển khai đồng bộ 81 dịch vụ công trực tuyến tới 168 phường, 12 quận và 10 sở, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của Thành phố hiện lên 391 dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt gần 20,4% tổng số TTHC của cơ quan nhà nước. 

Riêng đối với các dịch vụ công do Thành phố triển khai trên hệ thống phần mềm dùng chung ở lĩnh vực tư - hộ tịch đã được triển khai tới 584 xã, phường, thị trấn với số lượng hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng là 142.978 trên tổng số 152.283 (chiếm 93%).

Hiện nay, Hà Nội tiếp tục duy trì thực hiện công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, chuyển nhận văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành và duy trì kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản, cho phép gửi, nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội qua hệ thống Trục liên thông, hệ thống cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa 2 cơ quan. 

Tính đến tháng 9, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn duy trì và sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất và kết nối, liên thông trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của Thành phố Hà Nội khai thác, sử dụng hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc. Đồng thời tiếp tục duy trì các ứng dụng dùng chung: Cổng thông tin điện tử, Một cửa điện tử, Hệ thống giao ban trực tuyến... 

Minh Anh