Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 đạt 48,7% dân số trên 18 tuổi

14/10/2021

(Chinhphu.vn) - Tính đến 18h ngày 13/10, Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19 được 2.934.756 mũi 2, đạt 48,7% dân số trên 18 tuổi.

Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 đạt 48,7% dân số trên 18 tuổi

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 13/10, số mũi tiêm trong ngày đạt 82.160 mũi. Trong đó có 2.585 mũi 1; 79.575 mũi 2. Các quận, huyện, thị xã tiêm được 7.681.305 mũi, trong đó có 5.114.251 mũi 1; 2.567.054 mũi 2. 

Các bệnh viện Trung ương tiêm được 1.159.840 mũi, trong đó có 792.138 mũi 1 và 367.702 mũi 2. 

Như vậy tổng số tiêm được 8.841.145 mũi. Trong đó tiêm được 5.906.389 mũi 1 (đạt 97,95% dân số trên 18 tuổi và 71,16% tổng dân số); tiêm được 2.934.756 mũi 2 (đạt 48,7% dân số trên 18 tuổi và 35,4% tổng dân số).

Thiện Tâm